ע' 69    מנהגי חנוכה: 326.
        ע' 71    ש"ץ אבל באמירת הלל: 329.