מצוה ה    באות ז: במי שהוא בדרך רחוקה אם מחוייב לעלות ולהתקרב קודם זמן הפסח: 65.
        מצוה רסג    בסופו: בגדר פטור קטנים ממצות: 109.
        מצוה רפו    בדין מחוסר אבר בקרבן עוף: 25.
        מצוה תכה    ממה שהתורה התירה הליכה למלחמת הרשות אם מוכח מזה שהופקע דין מלחמה מדיני מס"נ: 173.
        מצוה תקל    בדין פסול מחוסר אבר בעגלה ערופה: 25.