מהד"ק
        אה"ע ס"כ    ע"ד שנה פשוטה ומעוברת: 24.