נתיב העבודה
        פ"ב    צ"ג והוא שכלי השי"ת שומע גם כשיקרא בלבו: 196.