הגהות אדנ"ע    בהפטרת שבת ר"ח פסוק ראשון ואחרון מהפטרת מחר חודש: 187.
        סדר הפטרות    פ' החודש אם הוא ר"ח כו' פסוק ראשון ואחרון: 189.