מאמר ג ס"ט    מצות השבת כו' חוץ מן הקרבן והמילה הקודמים לה: 55.