שער הכללים פ"י יעקב אותיות יבקע: 134.
        ש"ו פ"א    ע"ד עולמות עקודים נקודים וברודים : 133.
            לבן סוד לובן העליון כו': 133.
        ש"נ פ"ד    הלב . . ב' חללים ומן א' . . רוח כו': 235.