פ' בא
        של"ח    הכרת גדולת הבורא מב' אופנים: הנהגת הנס והנהגת הטבע: 134.