מע' קסר    דוד בן ישי הוא המלך ודוד אחר שני לו: 210.
        מע' קשת    פי' המסתכל בקשת: 80.