הל' עניית אמן
            ואמן הוא קיום חתימת הברכה כו': 220.
הל' סעודה אות י'
            אין הבוצע רשאי לטעום עד שתכלה אמן כו': 220.
הל' תפלה אות עב
            התפלה צריכה קול בחזקה: 194.