מאמר חקו"ד
        ח"ב פ"א    במארז"ל אדם נידון בכל יום: 279.