בתחילתו
            אם האבות יצאו מכלל ב"נ ואם השבטים שמרו המצות: 181. 182.
דרך האתרים
         דרושי שני    אם ב"נ רשאי להחמיר על עצמו ולמסו"נ בדבר שאינו מחוייב בו: 170.