הל' מילה
        סל"ז    אם ניתנה מצות פריעה לא"א: 54.