לך
        שאילתא ח'    לצלויי תלתא זימנא ביומא מפסוק ערב ובוקר וצהרים גו': 126.
אחרי
        שאילתא צג    ביום השמיני ימול ביום אפי' בשבת: 53.