בתחילתו    מעולם לא התפלל תפילתו בקול רם אפילו סדר תפילה של מיושב כו': 195.