ש' התפלה
        ספ"ו    תפלה בקול: 195.
שער היסודות
        פל"ז    דבנ"י לא הניחו תפילין במדבר: 67.