[מכ' ברכה על הדפסת הספר]: 289.
        א, א­ב    [הערות על הספר]: 231.