35 (ישראל נק' אחים. במארז"ל זוהי כה"ת כולה). 230 (מקרבת הגאולה). 284 (התאחדות בלב אחד). 288 (כנ"ל). 289 ("ליובאוויטש" הוא ע"ש אהבת ואחדות ישראל). 407 (הרגש זולתו וקירוב איש לרעהו אי אפשר בלי זה). 426 (זוהי כל התורה כולה).