70 (מעלת הדביקות דכח על הדביקות דאור). 77 (התפשטותו בכל מקום).