150 (ההפרש דאו"כ בכל הספירות: חכ' בינה ז"א ומל'. ציור באור ע"י הכלים).