8 (קרי מועד. בו נולד משיח). 9 (אודות ט' באב נדחה). 229 (מנהג קידוש הלבנה במוצאי ט"ב. משיח נולד במנחת ט"ב). 232 (סיום בט' באב. קידוש הלבנה).