42 (מקיף והמשכתה בפנימיות. החדרת אמונת אחדות ה' במוחין ומדות). 161 (קשור עם ספי' המל'). 238 (אמונת הבריאה ואמונת התורה). 282 (בחי' רגליים).