149 (לא אתפס ולא אתרמיז בשום אות). 380 (כתר. אנכי, אני).