321 (ישראל נק' ארץ חפץ). 419 (המשכת "אחד" בארציות העולם). 446 (האזנה ב"שמים" ושמיעה ב"ארץ").
ע"ע שמים.