124 (הפגם באברי האדם ע"י החטא. התכללות האברים זה בזה).