42 (מציאותם צ"ל אהבת ה' ויראת ה'). 94 (הדבק במדותיו כו'). 96 (כנ"ל).