58 (דוגמתן בנפש האדם). 62 (דוגמתן בנפש השכלית והבהמית). 143 (מרומזים וכלולים בשם הוי'). 144 (נק' תיקונין. שייכותם למצוות). 145 (ע"ס הגנוזות).