ספריית חב"ד ליובאוויטש

יום ב' דראש-השנה ה'תשכ"ג
יום ב' דראש השנה ה'תשכ"ח
כ"ט אלול ה'תשל"ב, ליל ערב ראש השנה ה'תשל"ג
יום ב' דראש השנה ה'תש"מ
יום ב' דראש השנה ה'תשמ"א
ליל ערב ראש השנה ה'תשמ"ב
ליל ערב ראש-השנה ה'תשמ"ג
יום ב' דראש-השנה ה'תשמ"ג
יום ב' דראש השנה, ה'תשמ"ז
ש"פ האזינו, שבת תשובה ה'תשכ"ג
ש"פ האזינו, שבת תשובה, ה'תשל"ו
יום ה', וא"ו תשרי ה'תשל"ז
ש"פ האזינו, שבת תשובה, ה'תשל"ז
ש"פ האזינו, שבת שובה ה'תש"מ
ש"פ האזינו, שבת שובה ה'תשמ"א
ש"פ האזינו, שבת שובה ה'תשמ"ח
ש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשכ"ט.
י"ג תשרי (הילולא דכ"ק אדמו"ר מהר"ש),
י"ג תשרי (הילולא דכ"ק אדמו"ר מהר"ש),
מוצאי ש"פ האזינו, י"ג תשרי, הילולא דאדמו"ר...
ש"פ האזינו, י"ב תשרי ה'תשמ"ב
אור לי"ג תשרי, הילולא דכ"ק אדמו"ר מהר"ש,...
אור לי"ג תשרי, הילולא דאדמו"ר מהר"ש נ"ע,...
אור לי"ג תשרי (הילולא דאדמו"ר מהר"ש נ"ע),...
יום ב' דחג הסוכות ה'תשכ"ג
יום ב' דחג הסוכות, תשל"א
יום שמחת תורה ה'תשכ"ג
יום שמחת תורה ה'תשל"ז
מוצאי שמחת תורה – בחדרו – ה'תשל"ח
יום שמחת תורה ה'תש"מ
יום שמחת תורה ה'תשמ"א
מוצאי שבת בראשית – בחדרו – ה'תשל"ח
ש"פ בראשית (התוועדות ב'), ה'תנש"א
מוצאי ש"פ נח – בחדרו – ה'תשל"ח
מוצאי ש"פ לך לך – בחדרו – ה'תשל"ח
ש"פ וירא, כ"ף מרחשון ה'תשל"ז
אור ליום ב' פ' חיי שרה, כ"ף מרחשון ה'תשמ"ו
ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו ה'תש"ל
אור ליום ה' פ' חיי שרה, כ"ף מרחשון
אור ליום ה' פ' חיי שרה, כ"ף מרחשון ה'תשמ"ה
ש"פ חיי שרה, כ"ב מרחשון ה'תנש"א
ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו ה'תשל"ז
מוצאי ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו – בחדרו –...
ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשמ"ו
ש"פ תולדות, מבה"ח כסלו, תשי"ז.
ש"פ תולדות, מבה"ח כסלו ה'תשכ"ז
ש"פ תולדות, מבה"ח כסלו ה'תשכ"ח
ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, תשל"א
ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו ה'תשמ"ה
ש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשכ"ב
אור לי"ג תשרי, הילולא דכ"ק אדמו"ר מהר"ש,...
יום שמחת תורה ה'תשמ"ב