ספריית חב"ד ליובאוויטש

ש"פ ויצא, יו"ד כסלו (מאמר ג') ה'תשכ"ב
ש"פ ויצא, ט' כסלו ה'תשכ"ט
מוצאי ש"פ ויצא, ט' כסלו, אור ליו"ד כסלו –...
מוצאי ש"פ ויצא, ט' כסלו, אור ליו"ד כסלו,...
אור ליום ג', יו"ד כסלו ה'תשמ"א
ש"פ ויצא, ט' כסלו, ערב יו"ד כסלו, ה'תשמ"ב
ש"פ ויצא, יו"ד כסלו ה'תשמ"ו
אור לי"ד כסלו ה'תשל"ט
י"ט כסלו ה'תשל"ט
ש"פ וישלח, י"ד כסלו ה'תשמ"א
ש"פ וישלח, ח"י כסלו ה'תש"מ
יום ג', טו"ב כסלו ה'תשמ"א – לפני תפלת מנחה
י"ט כסלו ה'תשט"ו
ש"פ וישב, מבה"ח טבת ה'תשט"ו
י"ט כסלו ה'תשכ"ו
ש"פ וישב, ערב חנוכה ה'תשכ"ו
י"ט כסלו ה'תשל"ח
מוצאי ש"פ וישב, מבה"ח טבת – בחדרו – ה'תשל"ח
מוצאי ש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשל"ח
זאת חנוכה, ה'תשל"ח
ש"פ מקץ, זאת חנוכה ה'תשמ"ג
ש"פ מקץ, שבת חנוכה ה'תשמ"ח
מוצש"ק פ' מקץ, ליל זאת חנוכה ה'תשמ"ו
ש"פ ויגש, ה'תשכ"ה
ש"פ ויגש, ה'תשל"ב
ש"פ ויגש ה'תשל"ו
אור ליום ג' פ' ויחי, עשרה בטבת, יהפך לשמחה
ש"פ שמות י"ט טבת ה'תשמ"ח
ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ג
כ"ד טבת, ג' פ' וארא, תשל"ב
ש"פ וארא, מבה"ח שבט ה'תשל"ה
יום ו' ערב שבת קודש פ' בא, יו"ד שבט, אחרי...
יו"ד שבט, תשי"א*
ש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשי"א*
יו"ד שבט, תשי"ב*
יו"ד שבט, ה'תשי"ג*
הערות לד"ה באתי לגני, תשי"ג
יו"ד שבט, ה'תשי"ט
מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט (מאמר ב), ה'תשכ"ח
יו"ד שבט, ה'תשכ"ט
מוצש"ק פ' בא, יו"ד שבט ה'תש"ל
ש"ק ומוצאי ש"ק פ' בשלח, י"א שבט, ה'תשל"א
יו"ד שבט, ה'תשל"ב
מוצש"ק פ' בא, יו"ד שבט, ה'תשל"ז
יו"ד שבט ה'תש"מ
ש"פ בשלח, י"א שבט ה'תשמ"ח
יום ד' חמשה עשר בשבט ה'תשל"א
יום ה' פ' יתרו, חמשה-עשר בשבט ה'תשל"ד
יום ה' פ' בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשל"ז
יום ב' פ' יתרו, ט"ו בשבט, ה'תשל"ח
ש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשל"ב
ש"פ וישב, כ"ף כסלו, ה'תשכ"ז
י"ט כסלו, ה'תשל"א
ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשל"א
ש"פ שמות, כ"ה טבת, מבה"ח שבט, ה'תשל"ז
ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשל"א
ש"פ בא, ח' שבט, ה'תשל"ו