ספריית חב"ד ליובאוויטש

ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר ה'תשל"א
מוצאי ש"פ משפטים, מבה"ח אדר ראשון – בחדרו –...
ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר...
ש"פ משפטים, מבה"ח אדר ראשון ה'תשמ"א
[בס"ד. ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר שני,...
ש"פ תשא, ט"ז אדר, תשכ"ח.
ש"פ תצוה, יו"ד אדר-ראשון ה'תשמ"א
יום ג', פורים קטן ה'תשל"ח.
[בס"ד. פורים, ה'תשי"א]
פורים ה'תשי"א
פורים (מאמר ב') ה'תשי"ג
פורים ה'תשכ"ה
פורים ה'תשד"מ
ש"פ פקודי ה'תש"ל
ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, כ"ה אדר ה'תשל"ה
מוצש"ק פ' ויקהל-פקודי, פ' החודש, כ"ה אדר...
ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, ה'תשמ"ז
ש"פ ויקרא, ג' ניסן ה'תשל"ב
ש"פ תזריע, ראש חודש ניסן ה'תשכ"ה
י"א ניסן ה'תשל"א
י"א ניסן ה'תשל"ח
י"א ניסן ה'תשמ"ב
י"ג ניסן, אור לי"ד ניסן תשמ"ט.
אור ליום ועש"ק פ' חיי שרה, כ"ו מרחשון...
אחרון של פסח ה'תשי"ב
אחרון של פסח ה'תשי"ד.
ש"פ קדושים, מבה"ח אייר ה'תשי"ד.
אחרון של פסח ה'תשכ"ה
אחרון של פסח ה'תשל"ח
אחרון של פסח ה'תשל"ט
אחרון של פסח ה'תשמ"ו
אחרון של פסח ה'תשמ"ט
ש"פ אחרי, מבה"ח אייר ה'תשל"ג
ש"פ אחרי, מבה"ח אייר ה'תשמ"ו
ש"פ שמיני, מבה"ח וער"ח אייר ה'תשכ"ח
ש"פ קדושים, ב' דר"ח אייר ה'תשל"ו
ש"פ תזריע-מצורע, ג' אייר ה'תשמ"ז
ש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר ה'תשכ"א
ש"פ אמור, י"ג אייר ה'תשכ"ה
מוצאי ש"ק פ' אמור, י"ג אייר, אור לי"ד אייר,...
ל"ג בעומר ה'תשכ"ב
ל"ג בעומר ה'תשמ"ה
ש"פ אמור, י"ט אייר, ה'תשל"ד
ש"פ אמור, י"ט אייר, ה'תשל"ז
ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון ה'תשכ"ט
אור לה' סיון, ערב חג השבועות, ה'תשמ"ט
ליל א' דחג השבועות (לפנות בוקר) ה'תשכ"ה
יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ח
יום ב' דחג השבועות ה'תשכ"ט
יום ב' דחג השבועות, ה'תשמ"ו
ש"פ נשא, י"ד סיון ה'תשל"ב
ש"פ בהעלותך, ט' סיון ה'תשכ"ז
ש"פ בהעלותך, כ"א סיון ה'תשכ"ט
יום ד' פ' בהעלותך, ט"ו סיון ה'תשל"ד
ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז ה'תשי"ט
ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשל"ו
ש"פ קרח, א' דר"ח תמוז ה'תשל"ג
ש"פ ויקרא, פרשת החודש, ראש חודש ניסן,...
אחרון של פסח, בסעודה, ה'תשכ"ז
ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשכ"א
יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"א