ספריית חב"ד ליובאוויטש

ש"פ קרח, ג' תמוז ה'תשח"י
ש"פ קרח, ג' תמוז ה'תשכ"ד
י"ב תמוז ה'תשי"ז
ש"פ חוקת-בלק, י"ב תמוז ה'תשכ"ט
י"ג תמוז ה'תשכ"ט
ש"פ חוקת-בלק, י"ב תמוז ה'תשל"ו
י"ב תמוז ה'תשל"ח
י"ג תמוז, ה'תשמ"ב
ט"ו תמוז, ה'תשמ"ב
ד' פ' פינחס, ט"ז תמוז, תשל"ה.
יום ב' פ' פינחס, י"ט תמוז ה'תשכ"ח
ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב ה'תשכ"ב
יום ג' פ' דברים, ה' מנחם-אב ה'תשכ"ה
יום השלישי שהוכפל בו כי טוב, ערב ר"ח...
ש"פ דברים, שבת חזון, תשל"ה.
ש"פ דברים, שבת חזון, ד' מנחם-אב ה'תשל"ו
ש"פ דברים, שבת חזון, ערב תשעה באב ה'תשמ"א
ש"פ דברים, תשעה-באב נדחה, ה'תשכ"ד
ש"פ דברים (ת"ב, נדחה) תשל"א.
יום ד', חמשה עשר באב ה'תשל"ה
יום ב' פ' עקב, חמשה עשר באב ה'תשמ"ז
ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב ה'תשכ"ג
ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב [מאמר א'] ה'תשכ"ז
ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב (מאמר ב') ה'תשכ"ז
ש"פ עקב, מבה"ח אלול, כ"ג מנחם-אב ה'תשכ"ח
כ"ף מנחם-אב ה'תשל"ז
ש"פ ראה, מבה"ח אלול ה'תשכ"ו
יום ד' פ' שופטים, אור לאדר"ח אלול ה'תשל"ב
אור ליום ה' פ' שופטים, אדר"ח אלול ה'תשמ"ו
ש"פ תצא, י"ג אלול, ה'תשי"ד.
ש"פ תצא, י"ג אלול ה'תשמ"א
ש"פ תבוא, ח"י אלול ה'תשכ"ז
ש"פ תבוא, ח"י אלול ה'תש"ל
ש"פ תבוא, ח"י אלול ה'תשל"ג
אור ליום ב' פ' נצבים-וילך, ח"י אלול ה'תשל"ט
ש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול ה'תשל"ט
ליל ג' דסליחות, ה'תש"כ
ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"ג
ש"פ מטות ומסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשט"ז
יום ד', חמשה עשר באב ה'תשל"ה
אור ליום ועש"ק פ' ואתחנן, ט"ו באב ה'תשל"ח
ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשט"ז
ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשט"ז
ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשט"ז