דף השער
יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ד
שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשי"ד.
שיחת יום ד' פ' האזינו, ז' תשרי ה'תשי"ד.
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו
יום ב' דחג הסוכות, ה'תשי"ד
שיחת יום ב' דחג הסוכות ה'תשי"ד.
שיחת ליל ג' דחול המועד סוכות,
שיחת ליל שמחת-תורה (קודם הקפות), ה'תשי"ד.
יום שמחת תורה, ה'תשי"ד
שיחת יום שמחת-תורה ה'תשי"ד.
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון,
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון,
שיחת מוצאי ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון...
ר"ד, יום ב' פ' נח, כ"ו תשרי, ה'תשי"ד.
יום ד' פ' חיי-שרה, י"ט מרחשון, ה'תשי"ד.
שיחת ליל ה' פ' חיי שרה, כ"ף מרחשון,...
ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשי"ד
שיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו ה'תשי"ד.
שיחת יום ב' פ' ויצא, ב' כסלו, ה'תשי"ד.
מכתב כללי
ש"פ וישלח, י"ד כסלו, ה'תשי"ד
שיחת ש"פ וישלח, י"ד כסלו ה'תשי"ד.
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
י"ט כסלו, ה'תשי"ד
שיחת י"ט כסלו ה'תשי"ד.
שיחת ש"פ וישב, כ"א כסלו ה'תשי"ד.
שיחת אור ליום ועש"ק פ' מקץ, נר ג' דחנוכה...
ש"פ מקץ, חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשי"ד
שיחת מוצאי נר ה' דחנוכה, ה'תשי"ד.
יום ג' פ' ויגש, ט' טבת, ה'תשי"ד.
ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשי"ד
שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט ה'תשי"ד.