דף השער 1
יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ד 3
שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשי"ד. 11
שיחת יום ד' פ' האזינו, ז' תשרי ה'תשי"ד. 15
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 19
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו 20
יום ב' דחג הסוכות, ה'תשי"ד 21
שיחת יום ב' דחג הסוכות ה'תשי"ד. 29
שיחת ליל ג' דחול המועד סוכות, 43
שיחת ליל שמחת-תורה (קודם הקפות), ה'תשי"ד. 83
יום שמחת תורה, ה'תשי"ד 91
שיחת יום שמחת-תורה ה'תשי"ד. 100
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, 102
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, 114
שיחת מוצאי ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון... 139
ר"ד, יום ב' פ' נח, כ"ו תשרי, ה'תשי"ד. 142
יום ד' פ' חיי-שרה, י"ט מרחשון, ה'תשי"ד. 144
שיחת ליל ה' פ' חיי שרה, כ"ף מרחשון,... 146
ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשי"ד 150
שיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו ה'תשי"ד. 162
שיחת יום ב' פ' ויצא, ב' כסלו, ה'תשי"ד. 168
מכתב כללי 178
ש"פ וישלח, י"ד כסלו, ה'תשי"ד 181
שיחת ש"פ וישלח, י"ד כסלו ה'תשי"ד. 189
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 208
י"ט כסלו, ה'תשי"ד 209
שיחת י"ט כסלו ה'תשי"ד. 225
שיחת ש"פ וישב, כ"א כסלו ה'תשי"ד. 269
שיחת אור ליום ועש"ק פ' מקץ, נר ג' דחנוכה... 283
ש"פ מקץ, חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשי"ד 294
שיחת מוצאי נר ה' דחנוכה, ה'תשי"ד. 303
יום ג' פ' ויגש, ט' טבת, ה'תשי"ד. 308
ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשי"ד 315
שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט ה'תשי"ד. 322