דף השער 1
יום ב' דראש-השנה, ה'תשט"ו 3
שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשט"ו. 11
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 14
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו 15
שיחת אור ליום ועש"ק, ב' דחול המועד סוכות, 16
שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשט"ו. 45
יום שמחת תורה, ה'תשט"ו 57
שיחת יום שמחת תורה ה'תשט"ו. 65
ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ו 88
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ו. 97
ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשט"ו 102
שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו ה'תשט"ו. 112
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 118
י"ט כסלו ה'תשט"ו 119
שיחת יום ג' פ' וישב, י"ט כסלו ה'תשט"ו. 129
ש"פ וישב, מבה"ח טבת ה'תשט"ו 161
שיחת ש"פ וישב, כ"ג כסלו, מבה"ח טבת,... 172
שיחת אור ליום ה' פ' מקץ, ליל נר ה' דחנוכה... 179
ר"ד אור ליום ג' פ' וארא, כ"ד טבת, ה'תשט"ו. 184
ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשט"ו 187
שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט ה'תשט"ו. 196
ד. כ"ק אדמו"ר שליט"א צוה לנגן, ואמר מאמר ד"ה... 198
יו"ד שבט, ה'תשט"ו 204
שיחת יום ד' פ' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשט"ו. 217
שיחת ש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשט"ו. 254
ש"פ משפטים, פרשת שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשט"ו 266
שיחת ש"פ משפטים, פרשת שקלים, מבה"ח אדר,... 277
שיחת יום א' פ' תצוה, ה' אדר ה'תשט"ו. 282
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 284
פורים, ה'תשט"ו 285
שיחת חג הפורים ה'תשט"ו. 299
ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן,... 341
שיחת ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן,... 352
הוספה 633