דף השער 1
יום ב' דראש השנה, ה'תשט"ז 3
שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשט"ז. 11
שיחת יום ד' פ' האזינו, ליל וא"ו תשרי... 20
ש"פ האזינו, ח' תשרי, שבת תשובה, ה'תשט"ז 24
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 35
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו 36
יום ב' דחג הסוכות, ה'תשט"ז 37
שיחת יום ב' דחג הסוכות ה'תשט"ז. 45
שיחת ליל ג' דחול המועד סוכות, 54
שיחת ליל שמחת-תורה (קודם הקפות), ה'תשט"ז. 100
יום שמחת תורה, ה'תשט"ז 116
שיחת יום שמחת תורה ה'תשט"ז. 127
ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ז 177
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשט"ז. 189
ר"ד, אור ליום ב' פ' נח, בדר"ח מרחשון,... 202
ר"ד לא' ביחידות, יום ג' פ' וירא, ט"ז... 203
אור ליום ועש"ק פ' חיי שרה, כ"ו מרחשון... 206
ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשט"ז 214
שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשט"ז. 222
ש"פ וישלח, ח"י כסלו, ה'תשט"ז 235
שיחת ש"פ וישלח, ח"י כסלו ה'תשט"ז. 238
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 244
י"ט כסלו, ה'תשט"ז 245
שיחת יום א' פ' וישב, י"ט כסלו ה'תשט"ז. 254
ש"פ וישב, שבת חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשט"ז 287
שיחת ש"פ וישב, שבת חנוכה, מבה"ח טבת... 295
שיחת אור ליום ד' פ' מקץ, ליל נר ה' דחנוכה... 305
שיחת אור ליום ד' פ' מקץ, ליל נר ה' דחנוכה... 309
שיחת ש"פ מקץ, זאת חנוכה, ה'תשט"ז. 311