דף השער 1
ש"פ שמות, מבה"ח שבט, ה'תשט"ז 3
שיחת ש"פ שמות, מבה"ח שבט, ה'תשט"ז. 13
יו"ד שבט, ה'תשט"ז 25
שיחת יום ב' פ' בשלח, יו"ד שבט ה'תשט"ז. 40
שיחת ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשט"ז. 71
ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר,... 89
שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים, 97
ש"פ תצוה, פ' זכור, י"ג אדר, ה'תשט"ז 105
שיחת ש"פ תצוה, פ' זכור, י"ג אדר ה'תשט"ז. 109
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 117
פורים, ה'תשט"ז 118
שיחת חג הפורים ה'תשט"ז. 129
ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן,... 172
שיחת ש"פ ויקהל-פקודי, 180
מכתב כללי 189
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 192
שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשט"ז. 193
אחרון של פסח, ה'תשט"ז 215
שיחת אחרון של פסח ה'תשט"ז. 228
ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשט"ז 243
שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר ה'תשט"ז. 254
שיחת ל"ג בעומר, בעת ה"פּאַראַד", ה'תשט"ז. 266
ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשט"ז 269
שיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשט"ז. 278
שיחת ליל ערב חג השבועות ה'תשט"ז. 290
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 298
ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשט"ז 299
יום ב' דחג השבועות (מאמר א), ה'תשט"ז 308
יום ב' דחג השבועות (מאמר ב), ה'תשט"ז 318
שיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשט"ז. 323