דף השער 1
יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ז 3
שיחת יום ד', ז' תשרי ה'תשי"ז. 14
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 17
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו 18
יום ב' דחג הסוכות, ה'תשי"ז 19
שיחת ליל ג' דחול המועד סוכות, 30
שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשי"ז. 74
יום שמחת תורה, ה'תשי"ז 87
שיחת יום שמחת תורה ה'תשי"ז. 95
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשי"ז. 103
ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון (התוועדות ב),... 115
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשי"ז. 122
ש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשי"ז 168
שיחת ש"פ נח, בדר"ח מרחשון ה'תשי"ז. 179
ש"פ תולדות, מבה"ח כסלו, תשי"ז. 195
שיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו ה'תשי"ז. 209
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 216
ליל ש"ק פ' וישב, כ"ף כסלו, אחרי קבלת שבת,... 217
ש"פ וישב, כ"ף כסלו, ה'תשי"ז 227
שיחת ש"פ וישב, כ"ף כסלו ה'תשי"ז. 231
מוצש"ק פ' וישב, כ"ף כסלו, ה'תשי"ז 241
שיחת מוצש"ק פ' וישב, כ"ף כסלו ה'תשי"ז. 253
ש"פ מקץ, חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשי"ז 304
שיחת אור ליום ב' פ' ויגש, ליל נר ה' דחנוכה... 312
ש"פ וארא, כ"ה טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ז 318
שיחת ש"פ וארא, כ"ה טבת, מבה"ח שבט ה'תשי"ז. 328