דף השער 1
נוסח המכתב שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 3
מוצש"ק פ' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשי"ז 5
שיחת מוצש"ק פ' בשלח, יו"ד שבט ה'תשי"ז. 22
ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון, ה'תשי"ז 70
שיחת ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון, ה'תשי"ז. 81
ש"פ תשא, שושן-פורים קטן, ה'תשי"ז 92
שיחת ש"פ תשא, שושן-פורים קטן, ה'תשי"ז. 97
ש"פ פקודי, פרשת שקלים, 111
שיחת ש"פ פקודי, פרשת שקלים, 120
שיחת ש"פ צו, פ' זכור, י"ג אדר-שני, ה'תשי"ז. 129
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 138
פורים (מאמר א), ה'תשי"ז 139
פורים (מאמר ב), ה'תשי"ז 153
שיחת חג הפורים ה'תשי"ז. 163
ש"פ תזריע, פ' החודש, מבה"ח ניסן (מאמר א),... 199
ש"פ תזריע, פ' החודש, מבה"ח ניסן (מאמר ב),... 210
שיחת ש"פ תזריע, פ' החודש, מבה"ח ניסן,... 214
ש"פ טהרה, ה' ניסן, ה'תשי"ז 222
שיחת ש"פ טהרה, ה' ניסן ה'תשי"ז. 226
ר"ד חודש ניסן, ה'תשי"ז. 241
מכתב כללי 243
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 247
ליל ב' דחג הפסח, ה'תשי"ז 248
שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשי"ז. 254
אחרון של פסח, ה'תשי"ז 272
שיחת אחרון של פסח, ה'תשי"ז. 285
ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשי"ז 340
שיחת ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשי"ז. 352