יום א' דראש השנה, ה'תשי"א 3
ב"ה 7
ערב יום הכיפורים, ה'תשי"א 9
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ערב יום הכיפורים,... 10
ב"ה 11
ב"ה 13
שיחת מוצאי יום א' דחול המועד סוכות, שמחת... 15
שיחת שבת חול המועד סוכות ה'תשי"א 29
שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות) ה'תשי"א 35
שיחת יום שמחת תורה ה'תשי"א 47
ר"ד יום ה' פ' בראשית, אסרו-חג, ה'תשי"א 53
שיחת שבת בראשית, מבה"ח מר-חשון ה'תשי"א 54
שיחת ש"פ לך-לך, יו"ד מר-חשון ה'תשי"א 67
שיחת ש"פ חיי-שרה, מבה"ח כסלו ה'תשי"א 82
ב"ה 97
שיחת ש"פ ויצא, ט' כסלו ה'תשי"א 99
יו"ד כסלו, ה'תשי"א 110
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 112
שיחת י"ט כסלו ה'תשי"א 113
שיחת ש"פ וישב, מבה"ח טבת ה'תשי"א 139
ב"ה 151
שיחת ש"פ ויגש, ז' טבת ה'תשי"א 153
שיחת ט' טבת ה'תשי"א 166
שיחת כ"ד טבת ה'תשי"א 170
שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט ה'תשי"א 176
ראש חודש שבט, ה'תשי"א 191א
ראש חודש שבט, ה'תשי"א 191ב
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 191ה
יו"ד שבט, תשי"א 192
שיחת יו"ד שבט ה'תשי"א 204
ש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשי"א 217
שיחת ש"פ בשלח, י"ג שבט ה'תשי"א 221
ט"ו בשבט ר"ה לאילן ה'תשי"א 230
ש"פ משפטים, מבה"ח אדר ראשון, ה'תשי"א 231
שיחת ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון ה'תשי"א 237
ר"ד בעת קבלת-פנים – א' דר"ח אדר-ראשון... 246
ר"ד ש"פ תרומה, ד' אדר-ראשון ה'תשי"א 248
ר"ד בעת קבלת-פנים – ז' אדר-ראשון ה'תשי"א 249
ר"ד ש"פ תצוה, י"א אדר-ראשון ה'תשי"א 251
ר"ד בעת קבלת-פנים – פורים-קטן ה'תשי"א 252
ר"ד יום ה', ט"ז אדר-ראשון ה'תשי"א 254
ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר שני, ה'תשי"א 257
ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר שני, ה'תשי"א 259
שיחת ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר-שני... 267
ב"ה 275
ר"ד בעת ברית-מילה, ז' אדר-שני ה'תשי"א 277
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 282א
פורים, ה'תשי"א 283
פורים ה'תשי"א 284
שיחת חג הפורים ה'תשי"א 298
ש"פ שמיני, פ' פרה, מבה"ח ניסן, ה'תשי"א 328
שיחת ש"פ שמיני, פ' פרה, מבה"ח ניסן ה'תשי"א 335
ב"ה 344
ר"ד יום ה', ו' ניסן ה'תשי"א 346
אשתו של לוט מהו שתטמא 349
הדרן על הש"ס 352