בס"ד. שיחת יום א', כ"ד סיון ה'תשי"ז.

91

– לתלמידות המסיימות ד"בית-רבקה" תחיינה, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

אתן עומדות לפני סיום הלימודים ב"זמן" זה, וללא ספק חושבות אודות הלימודים בעתיד, אשר עבורם הכינו אתכן והעלו אתכן, הודות לעבודתכן משביעת הרצון בעבר.

לימודים אינם מטרה לעצמה, לרכישת מידע בלבד, אלא כדי שהמידע ימומש בחיי היום-יום. הלימודים הם, אם כן, הכנה לחיים, לדעת כיצד לחיות.

החינוך שלכן הוא חינוך תורני, להכין אתכן לחיים יהודיים אמיתיים, בהתאם לדרך החיים שנלמדת בתורה הקדושה ומצוותי', שניתנו לישראל מהקב"ה. לכן קרוי' התורה "תורת חיים"1, דהיינו מורה הדרך שלנו לחיים טובים.

ככל שתלמדו יותר תורה וככל שתרבו בזהירות בשמירת מצוותי', כך תרבו יותר ברכישת ידע לחיי יום יום טובים יותר, כעת ובעתיד.

הלימודים שלכן עד כה היו הכנה לחינוך בעתיד, שחייב להיות ג"כ אותו חינוך תורני, אך ברמה גבוהה יותר ונמרצת יותר. אני בטוח שהתוכניות שאתן עושות וההחלטות שתקבלו על הלימודים בעתיד, יהיו באותו כיוון כמו עד עכשיו. אז יהי' זה חינוך מלא ומושלם, סוג של חינוך שבנות ישראל צריכות לקבל.

אם ההחלטה שלכן להמשיך בלימודים לפי אותה מגמה תהי' החלטה תקיפה ומוחלטת, כפי שאני מקוה שיהי', אתן יכולות להיות בטוחות שהקב"ה יעזור לכן. שהרי גם הקב"ה רוצה שתלכו בדרך זו, וכאשר אתן עושות רצונכן כרצון ה', הרי ההצלחה מובטחת. הכל תלוי בתוקף הרצון שלכן, כהבטחת התורה2: "יגעת ומצאת" (אם תשתדל בתוקף, בודאי תצליח).

אני מאחל לכן קייץ בריא ושמח, שבו תפַתחו עוד יותר את הכוחות ואת ההחלטיות שלכן עבור שנת הלימודים הבאה, כדי להבטיח


1) ראה אבות דר"נ ספל"ד.

2) מגילה ו, רע"ב.