דף השער 1
שיחת ל"ג בעומר, בעת ה"פּאַראַד", ה'תשי"ז. 3
ש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשי"ז 6
שיחת ש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשי"ז. 16
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 24
ליל א' דחג השבועות (לפנות בוקר), ה'תשי"ז 25
יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ז 29
שיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשי"ז. 38
ר"ד ליל ה' פ' שלח, י"ד סיון ה'תשי"ז. 73
ש"פ קרח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"ז 74
שיחת ש"פ קרח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"ז. 84
שיחת יום א', כ"ד סיון ה'תשי"ז. 91
שיחת יום א', כ"ד סיון ה'תשי"ז. 93
נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 95
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 96
י"ב תמוז ה'תשי"ז 97
שיחת יום ה' פ' פינחס, י"ב תמוז ה'תשי"ז. 108
ש"פ פינחס, י"ד תמוז, ה'תשי"ז 144
שיחת ש"פ פינחס, י"ד תמוז, ה'תשי"ז. 154
ט"ו תמוז, במחנה-קיץ "גן ישראל", ה'תשי"ז 164
שיחת יום א' פ' מטות, ט"ו תמוז ה'תשי"ז 172
ר"ד יום א' פ' מטות, ט"ו תמוז ה'תשי"ז 177
ש"פ מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"ז 180
שיחת ש"פ מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"ז. 195
יום א' כ"ט תמוז, ער"ח מנחם-אב, ה'תשי"ז. 202
ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשי"ז 205
שיחת ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשי"ז. 211
ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשי"ז 216
שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשי"ז. 224
ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשי"ז 235
שיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשי"ז. 239
ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשי"ז 253
שיחת ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשי"ז. 265
מכתב כללי 272
ערב ראש השנה ה'תשח"י. 276
מפתחות 277