דף השער 1
יום ב' דראש השנה, ה'תשח"י 3
ש"פ האזינו, שבת תשובה, ה'תשח"י 15
שיחת ש"פ האזינו, שבת תשובה ה'תשח"י. 22
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 31
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו 32
יום ב' דחג הסוכות, ה'תשח"י 33
שיחת יום ב' דחג הסוכות ה'תשח"י. 43
שיחת ליל ג' דחול המועד סוכות, 45
שיחת ליל שמחת תורה ה'תשח"י. 86
יום שמחת תורה, ה'תשח"י 114
שיחת יום שמחת תורה ה'תשח"י. 123
ש"פ בראשית מבה"ח מרחשון (התוועדות א),... 127
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשח"י. 132
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשח"י. 140
שיחת ליל ה' פ' לך לך, וא"ו מרחשון ה'תשח"י. 155
ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשח"י 161
שיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשח"י. 174
ש"פ וישלח, י"ד כסלו, ה'תשח"י 182
שיחת ש"פ וישלח, י"ד כסלו, ה'תשח"י. 189
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 195
י"ט כסלו, ה'תשח"י 196
שיחת יום ה' פ' וישב, י"ט כסלו ה'תשח"י. 206
ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשח"י 250
שיחת ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשח"י. 259
ש"פ מקץ, שבת חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשח"י 277
שיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכה, מבה"ח טבת,... 287
שיחת יום א' פ' ויגש, מוצאי נר ה' דחנוכה,... 299
ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשח"י 304
שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט ה'תשח"י. 316