דף השער
שיחת ש"פ במדבר, ערב חג השבועות, ה'תשח"י.
ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר) ה'תשח"י
יום ב' דחג השבועות, ה'תשח"י
שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשח"י.
ר"ד יום ג' פ' שלח, כ"ב סיון, ה'תשח"י.
ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשח"י
שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשח"י.
ר"ד יום ה' פ' קורח, בדר"ח תמוז, ה'תשח"י.
ש"פ קרח, ג' תמוז ה'תשח"י
שיחת ש"פ קורח, ג' תמוז, ה'תשח"י.
נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
ר"ד אור ליום ועש"ק פ' חוקת, ט' תמוז,...
י"ב תמוז, ה'תשח"י
שיחת יום ב' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשח"י.
ש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשח"י
ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשח"י
שיחת ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשח"י.
יום א' פ' דברים, ג' מנחם-אב, ה'תשח"י.
ש"פ דברים, שבת חזון (תשעה-באב נדחה),...
שיחת יום ד' פ' עקב, כ"ף מנחם אב, ה'תשח"י.
ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשח"י
שיחת ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשח"י.
שיחת יום ב' פ' תצא, ט' אלול ה'תשח"י.
מכתב כללי
ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשח"י
שיחת ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשח"י.
ערב ראש השנה ה'תשי"ט.
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
הוספה
ר"ד יום ג', ח"י ניסן, ב' דחול המועד פסח,...
מפתחות