דף השער 1
שיחת ש"פ במדבר, ערב חג השבועות, ה'תשח"י. 3
ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר) ה'תשח"י 14
יום ב' דחג השבועות, ה'תשח"י 23
שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשח"י. 34
ר"ד יום ג' פ' שלח, כ"ב סיון, ה'תשח"י. 71
ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשח"י 75
שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשח"י. 83
ר"ד יום ה' פ' קורח, בדר"ח תמוז, ה'תשח"י. 92
ש"פ קרח, ג' תמוז ה'תשח"י 94
שיחת ש"פ קורח, ג' תמוז, ה'תשח"י. 103
נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 114
ר"ד אור ליום ועש"ק פ' חוקת, ט' תמוז,... 115
י"ב תמוז, ה'תשח"י 117
שיחת יום ב' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשח"י. 134
ש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשח"י 173
ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשח"י 181
שיחת ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשח"י. 192
יום א' פ' דברים, ג' מנחם-אב, ה'תשח"י. 204
ש"פ דברים, שבת חזון (תשעה-באב נדחה),... 209
שיחת יום ד' פ' עקב, כ"ף מנחם אב, ה'תשח"י. 218
ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשח"י 250
שיחת ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשח"י. 257
שיחת יום ב' פ' תצא, ט' אלול ה'תשח"י. 265
מכתב כללי 277
ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשח"י 280
שיחת ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשח"י. 288
ערב ראש השנה ה'תשי"ט. 296
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 297
הוספה
ר"ד יום ג', ח"י ניסן, ב' דחול המועד פסח,... 301
מפתחות 303