דף השער 1
יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"א 3
שיחת יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"א 12
ר"ד בעת הסעודות דראש השנה, ה'תשכ"א 14
יום ב' דראש השנה 14
חלק משיחת ש"פ האזינו, שבת שובה, ה'תשכ"א 16
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 22
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו 23
ר"ד בעת הסעודה דמוצאי יום הכיפורים, ה'תשכ"א 24
יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"א 26
שיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"א 36
ר"ד בעת הסעודות דחג הסוכות ה'תשכ"א 38
יום ב' דחג הסוכות 40
שבת חול המועד סוכות, ה'תשכ"א 42
שיחת שבת חול-המועד סוכות, ה'תשכ"א 44
שיחת אור ליום ג' דחול המועד סוכות, י"ט תשרי 52
שיחת יום שמחת תורה, ה'תשכ"א 101
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשכ"א. 106
ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון ה'תשכ"א 117
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשכ"א. 120
ר"ד אור ליום ג', כ"ז תשרי, ה'תשכ"א. 148
שיחת ש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשכ"א 149
משיחת יום ב' פ' לך לך, ג' מרחשון, ה'תשכ"א. 166
שיחת יום ג' פ' לך לך, ד' מרחשון ה'תשכ"א 170
יום ג', פ' לך לך, ד' מרחשון, ה'תשכ"א 173
שיחת יום ג' פ' לך לך, ד' מרחשון ה'תשכ"א. 182
ר"ד יום א' פ' תולדות, כ"ג מרחשון, ה'תשכ"א. 194
ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשכ"א 196
שיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשכ"א 204
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 215
י"ט כסלו, ה'תשכ"א 216
שיחת יום ה' פ' וישב, י"ט כסלו, ה'תשכ"א. 229
ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשכ"א 268
שיחת ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשכ"א 270
ש"פ מקץ, שבת חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשכ"א 280
שיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכה, מבה"ח טבת ה'תשכ"א. 287
ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשכ"א 299
שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשכ"א 309
הוספה - בס"ד. ר"ד יום א' פ' תולדות, כ"ג... 317