ר"ד יום ג', י"א ניסן, ה'תשי"א 3
ב"ה 4
ר"ד אור ליום ה', י"ג ניסן, ה'תשי"א 6
ר"ד ועש"ק י"ד ניסן, ערב חג הפסח, ה'תשי"א 8
שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשי"א 9
ר"ד יום ב' דחג הפסח, ה'תשי"א 27
ר"ד יום ג', ח"י ניסן, ב' דחוה"מ פסח,... 28
שיחת שביעי של פסח, ה'תשי"א 29
אחרון של פסח, ה'תשי"א 30
שיחת אחרון של פסח, ה'תשי"א 38
ש"פ אחרי, מבה"ח וער"ח אייר, ה'תשי"א 50
שיחת ש"פ אחרי, מבה"ח וער"ח אייר, ה'תשי"א 59
ל"ג בעומר, ה'תשי"א 64
שיחת ל"ג בעומר, ה'תשי"א 72
ב"ה 100
ר"ד בעת ברית-מילה, כ"ד אייר, ה'תשי"א 102
ש"פ בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשי"א 107
שיחת ש"פ בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשי"א 116
שיחת ראש-חודש סיון, ה'תשי"א 121
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 123
ר"ד ש"פ במדבר, ערב חג השבועות, ה'תשי"א 124
שיחת יום א' דחג השבועות, ה'תשי"א 125
שיחת ליל ב' דחג השבועות, ה'תשי"א 128
יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"א 133
שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"א 142
ר"ד לא' השד"רים יום א' ויום ג' פ' בהעלותך,... 161
ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"א 164
שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"א 174
ב"ה 176
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 178
י"ג תמוז, ה'תשי"א 179
שיחת י"ג תמוז, ה'תשי"א 186
ר"ד יום ג' פ' פינחס, כ"ף תמוז, ה'תשי"א 222
שיחת יום ה' פ' פינחס, כ"ב תמוז, ה'תשי"א 224
ר"ד בעת חגיגת בר-מצוה, כ"ב תמוז, ה'תשי"א 227
ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"א 228
שיחת ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"א 236
שיחת כ"ף מנחם-אב, ה'תשי"א 242
ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשי"א 276
שיחת ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשי"א 284
ה' אלול, ה'תיש"א 292
ר"ד בעת קבלת פנים – יו"ד אלול, ה'תשי"א 293
ב"ה 298
ר"ד מש"פ תצא, י"ד אלול, ה'תשי"א 300
שיחת יום ד' פ' תבוא, ח"י אלול, ה'תשי"א 301
ג' דסליחות, ה'תיש"א 329
ב"ה 331
יום ד', כ"ה אלול, ה'תשי"א 333
ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשי"א 336
שיחת ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשי"א 343
ערב ראש השנה, ה'תשי"ב 352
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 353