דף השער א
יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ב ג
שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשי"ב. ח
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ערב יום הכיפורים... יח
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו ערב... יט
מוצאי יום הכיפורים ה'תשי"ב. כ
ש"פ האזינו, י"ג תשרי ה'תשי"ב. כג
שיחת יום ב' דחג הסוכות ה'תשי"ב. כט
שיחת מוצאי יום א' דחוה"מ סוכות שמחת בית... מג
שיחת ליל שמחת תורה קודם הקפות ה'תשי"ב. עב
יום שמחת תורה, ה'תשי"ב פא
שיחת יום שמחת תורה ה'תשי"ב. פח
ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון ה'תשי"ב קב
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון ה'תשי"ב. קט
ש"פ לך לך, י"א מרחשון ה'תשי"ב. קטז
ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשי"ב קיז
שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו ה'תשי"ב. קכז
ר"ד בעת ברית-מילה, א' דר"ח כסלו ה'תשי"ב. קמ
שיחת יום ה' פ' ויצא, ז' כסלו ה'תשי"ב. קמז
ש"פ ויצא, ט' כסלו ה'תשי"ב. קנו
ר"ד אור ליום ועש"ק פ' וישלח, ט"ו כסלו... קסב
ר"ד ערב י"ט כסלו ה'תשי"ב. קסה
י"ט כסלו, ה'תשי"ב קסו
שיחת י"ט כסלו ה'תשי"ב. קעט
ש"פ וישב, כ"ג כסלו, מבה"ח טבת, ה'תשי"ב רא
שיחת ש"פ וישב, כ"ג כסלו, מבה"ח טבת ה'תשי"ב. ריב
שיחת ליל נר חמישי דחנוכה ה'תשי"ב. רכז
שיחת ליל נר חמישי דחנוכה ה'תשי"ב. רלב
ר"ד אור ליום ועש"ק פ' ויגש, ו' טבת ה'תשי"ב. רלז
שיחת יום ג' פ' וארא, כ"ד טבת ה'תשי"ב. רלט
ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ב רסה
שיחת ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ב. עדר
ר"ד ש"פ בא, ו' שבט ה'תשי"ב. רפו
יו"ד שבט, תשי"ב רפח
שיחת יו"ד שבט ה'תשי"ב. רצט
ר"ד ש"פ בשלח, י"ג שבט ה'תשי"ב. שיט
ר"ד, יום א' פ' יתרו, י"ד שבט (אור ליום ט"ו... שכב
ש"פ משפטים, פרשת שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשי"ב שכג
שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר... שלה
q שמא