נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 3
ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשכ"א 4
יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"א 14
שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"א 28
ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"א 60
שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"א 68
שיחת יום ג' פרשת חוקת, ו' תמוז ה'תשכ"א 85
שיחת יום ג' פרשת חוקת, ו' תמוז ה'תשכ"א 88
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 90
יום ב' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשכ"א 91
שיחת יום ב' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשכ"א 104
נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 144
ר"ד אור ליום ד' פ' פינחס, כ"א תמוז ה'תשכ"א 145
שיחת ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשכ"א 150
ש"פ מטות-מסעי, ב' מנחם-אב, ה'תשכ"א 158
שיחת ש"פ מטות-מסעי, ב' מנחם-אב, ה'תשכ"א 161
שיחת יום ד' פ' עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשכ"א 173
ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשכ"א 213
משיחת ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשכ"א 220
שיחת יום ה' פ' נצבים, כ"ו אלול ה'תשכ"א 228
ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשכ"א 231
משיחת ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשכ"א 240
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 244