יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"ב 3
שיחת יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"ב 13
ש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשכ"ב 17
שיחת ש"פ וילך, שבת תשובה, וא"ו תשרי,... 24
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ערב יום הכיפורים,... 32
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו ערב... 33
ש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשכ"ב 35
שיחת ש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשכ"ב 44
שיחת אור ליום ב' דחול המועד סוכות, ח"י... 50
שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשכ"ב 91
ר"ד שמחת-תורה (לפנות-בוקר), ה'תשכ"ב 112
יום שמחת תורה, ה'תשכ"ב 114
שיחת יום שמחת תורה, ה'תשכ"ב 121
יום ב' פ' נח, כ"ט תשרי, ה'תשכ"ב 159
שיחת יום ב' פ' נח, כ"ט תשרי, ה'תשכ"ב 163
שיחת אור ליום ב' פ' לך לך, וא"ו מרחשון,... 178
שיחת אור ליום ד', מוצאי ז' מרחשון, ה'תשכ"ב 184
ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשכ"ב 188
שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשכ"ב 198
ש"פ ויצא, יו"ד כסלו (מאמר א), ה'תשכ"ב 215
ש"פ ויצא, יו"ד כסלו (מאמר ב), ה'תשכ"ב 227
ש"פ ויצא, יו"ד כסלו (מאמר ג), ה'תשכ"ב 232
שיחת ש"פ ויצא, יו"ד כסלו, ה'תשכ"ב 243
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 246
י"ט כסלו, ה'תשכ"ב 247
שיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ב 263
ש"פ וישב, מבה"ח טבת, ה'תשכ"ב 309
שיחת ש"פ וישב, מבה"ח טבת, ערב חנוכה,... 321
ש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשכ"ב 335
שיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשכ"ב 341
ש"פ שמות, מבה"ח שבט, ה'תשכ"ב 350
שיחת ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט, ה'תשכ"ב 359
ש"פ וארא, ראש-חודש שבט, ה'תשכ"ב 368
שיחת ש"פ וארא, ראש חודש שבט, ה'תשכ"ב 373