נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 3
יו"ד שבט, ה'תשכ"ב 4
שיחת יום ב' פ' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשכ"ב 18
ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשכ"ב 72
שיחת ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשכ"ב 77
ש"פ משפטים, מבה"ח וער"ח אדר-ראשון, ה'תשכ"ב 92
שיחת ש"פ משפטים, מבה"ח וער"ח אדר-ראשון,... 100
ר"ד אור ליום ועש"ק פ' תצוה, ה'תשכ"ב 124
יום ד' פ' תשא, טו"ב אדר-ראשון, ה'תשכ"ב 125
ר"ד יום ד' פ' תשא, טו"ב אדר ראשון, ה'תשכ"ב 142
ש"פ ויקהל, פרשת שקלים, מבה"ח אדר-שני,... 144
שיחת ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר-שני,... 155
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 165
פורים, ה'תשכ"ב 166
שיחת חג הפורים, ה'תשכ"ב 179
ש"פ שמיני, פרשת החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשכ"ב 236
ש"פ שמיני, פרשת החודש, כ"ה אדר-שני, מבה"ח... 246
י"א ניסן (מאמר א), ה'תשכ"ב 261
י"א ניסן (מאמר ב), ה'תשכ"ב 274
שיחת י"א ניסן, ה'תשכ"ב 283
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 302
ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ב 303
שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ב 309
אחרון של פסח, ה'תשכ"ב 321
שיחת אחרון של פסח, ה'תשכ"ב 330
ש"פ אחרי, מבה"ח אייר, ה'תשכ"ב 368
שיחת ש"פ אחרי, מבה"ח אייר, ה'תשכ"ב 379
ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב 397
שיחת ל"ג בעומר, ה'תשכ"ב 404
ש"פ בחוקותי, כ"ב אייר, ה'תשכ"ב 417
שיחת ש"פ בחוקותי, כ"ב אייר, ה'תשכ"ב 423
ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תשכ"ב 449
שיחת ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תשכ"ב 461
שיחת ראש-חודש סיון, ה'תשכ"ב 477