307

הישיבות ומוסדות החינוך (הן עבור ילדים והן עבור ילדות) ברוחם של הבעש"ט ושל רבנו הזקן, זכאים לתודה וברכה מיוחדת מהקב"ה, שימלא כל משאלות לבבם לטובה בכל המצטרך להם.

ואזי בוודאי יפעלו במדה רבה וחזקה עוד יותר במילוי השליחות שהטילו עליהם הנשיאים, החל מהבעש"ט ורבנו הזקן, ויתמכו במדה רבה עוד יותר במוסדות ובכל הענינים הקשורים בזה, ויעשו זאת מתוך חמימות, מתוך חיות, מתוך שביעות-רצון ומתוך שמחה.

ד. יעזור השי"ת לכל אחת מכן עם משפחתה, שתזכו לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

והימים שנותרו עדיין עד לתחלת השנה החדשה – יהיו ימים חיים, בריאים ומתוקים, מלאים ברוב נחת מהילדים והנכדים, ובהצלחה רבה בעבודת הקודש של הפצת יהדות בכלל, ותמיכה במוסדות המחנכים את ילדי ישראל ברוח היהדות והחסידות – בפרט, וכל זאת באופן דהולך ומוסיף עוד ועוד.

יעזור השי"ת לכל אחד מאתנו, בתוך כלל ישראל, שנשמע בשורות טובות זה מזה בכל הענינים, הן בענינים הפרטיים והן בענינים הכלליים, ושנקבל זאת באופן בריא, חי וחסידי.

______  ______