נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 3
ליל א' דחג-השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשכ"ב 4
יום ב' דחג-השבועות, ה'תשכ"ב 14
שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ב 24
שיחת יום ה' פ' בהעלותך, י"ט סיון, ה'תשכ"ב 57
שיחת יום ה' פ' בהעלותך, י"ט סיון, ה'תשכ"ב 58
שיחת יום ה' פ' בהעלותך, י"ט סיון, ה'תשכ"ב 61
שיחת יום ה' פ' שלח, כ"ו סיון, ה'תשכ"ב 63
ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ב 66
שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ב 73
ש"פ קרח, ה' תמוז, ה'תשכ"ב 87
שיחת ש"פ קרח, ה' תמוז, ה'תשכ"ב 90
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 101
שיחת ש"פ חוקת-בלק, י"ב תמוז, ה'תשכ"ב 102
יום א' פ' פינחס, י"ג תמוז, ה'תשכ"ב 115
שיחת יום א', י"ג תמוז, ה'תשכ"ב 129
ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשכ"ב 183
שיחת ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשכ"ב 196
שיחת יום ב' פ' ראה, כ"ף מנחם-אב, ה'תשכ"ב 210
ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ב 236
שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ב 237
יום ב' פ' נצבים-וילך, ח"י אלול, ה'תשכ"ב 245
שיחת אור ליום ב' פ' נצבים-וילך, ח"י אלול,... 249
הוספה 279
ש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול, ה'תשכ"ב 284
שיחת ש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול, ה'תשכ"ב 294
שיחת יום א', כ"ד אלול, ה'תשכ"ב 306
כ"ט אלול ה'תשכ"ב, ליל ערב ראש השנה ה'תשכ"ג 308
שיחת כ"ט אלול, ה'תשכ"ב, ליל ערב ראש השנה,... 311
ערב ראש השנה, ה'תשכ"ג 334
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 335